Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31 tháng  3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông báo các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn toàn xã. Chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

2. Tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã và Công an xã (trừ những trường hợp đặc biệt, cấp bách do Chủ tịch UBND xã quyết định). Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Vậy Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân dân được biết thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5