Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp rà soát công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn
Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 18/7/2019, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thị xã do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường (trừ UBND xã Phú Sơn).                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo tình hình thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

Tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã tính đến ngày 17/7/2019 là 198,562 tỷ đồng, đạt 99,28%KH. Một số địa phương đạt kết quả cao như phường Thủy Dương là 156,518 tỷ đồng, đạt 134,93%KH và xã Thủy Bằng là 8,288 tỷ đồng, đạt 138,11%KH; một số địa phương thu còn thấp và chưa thu được tiền sử dụng đất.

 Đề nghị các phòng, ban, đơn vị căn cứ theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thị xã về thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2019 để tiếp tục triển khai thực hiện.

1. Đối với Quỹ đất có đầu tư hạ tầng

- Đối với các khu hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất các thủ tục, đủ điều kiện để đấu giá như Khu HTKT tiếp giáp Hói Cây Sen giai đoạn 2: Giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách trong năm 2019.

Riêng đối với các khu hạ tầng chưa đủ điều kiện đấu giá do chưa hoàn thành cấp điện, cấp nước theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 4271/UBND - NĐ ngày 01/7/2019 về việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá trên địa bàn tỉnh: Đề nghị các Chủ đầu tư rà soát, đề xuất và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tổng hợp, báo cáo UBND thị xã để xin ý kiến của Thường trực HĐND thị xã.

- Giao trách nhiệm các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường tích cực hỗ trợ các địa phương các quy trình, thủ tục liên quan đến đấu giá QSD đất như hồ sơ đề nghị thu hồi đất, đề xuất giá đất, quy hoạch phân lô, lấy ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh,…

- Đối với các dự án do Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã là chủ đầu tư: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương để giải quyết những trường hợp còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như Khu HTKT khu dân cư dọc đường Quang Trung giai đoạn 2 - phường Phú Bài, Khu HTKT Khu dân cư Tổ 14 - Thủy Phương…

- Đối với các khu hạ tầng do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư nhưng vướng quy hoạch theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị các đơn vị xem xét, rà soát lại và nghiên cứu các vị trí khác phù hợp và có tính khả thi cao hơn.

2. Đối với Quỹ đất xen ghép đã được đăng ký Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019

- Yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức rà soát quỹ đất xen ghép và lập bản vẽ phân lô, hoàn thành trước ngày 31/8/2019. Đồng thời, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cắm mốc phân lô; hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

- Đối với các khu đất xen ghép đang vướng mắc không thể đưa vào đấu giá trong năm 2019: Yêu cầu UBND các xã, phường có báo cáo cụ thể và đề xuất phương án giải quyết gửi UBND thị xã xem xét, chỉ đạo.

- Đối với 33 lô đất còn lại theo Thông báo kết luận số 01/TB-HĐND ngày 06/3/2017 của HĐND thị xã chưa tổ chức đấu giá: Yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục liên quan để đưa vào đấu giá trong năm 2019.

Trường hợp một số lô đất qua rà soát không thể đưa vào đấu giá theo Kết luận của Thường trực HĐND thị xã như xã Thủy Bằng, xã Thủy Tân, phường Thủy Dương, phường Thủy Lương…: Yêu cầu UBND các xã, phường có văn bản đề xuất phương án sử dụng gửi UBND thị xã xem xét và báo cáo Thường trực HĐND thị xã.

UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 2