Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa gây ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân
Ngày cập nhật 25/07/2019

        Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh;

        Căn cứ Công văn số 1150/SVHTT-QLVH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa gây ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng nhân dân.

        Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã xuất hiện nhiều hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, khu đô thị, các địa điểm công cộng như dịch vụ mở nhạc sử dụng hệ thống loa âm thanh với công suất lớn, sử dụng liên tục kể cả thời gian cao điểm; tình trạng các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có sử dụng loa âm thanh lớn để mở nhạc, tổ chức hát karaoke trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình…; các hoạt động quảng cáo, các đối tượng rao bán hàng rong, hát rong bằng các loa di động có công xuất lớn đã gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, gây bức xúc trong nhân dân.

        Để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng trên và đảm bảo chất lượng môi trường trong khu vực đô thị, khu dân cư, các địa điểm công cộng, đảm bảo an nịnh trật tự gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, UBND thị xã yêu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

        1. Phòng VH&TT thị xã

        - Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh để hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường đưa nội dung này vào Hương ước, Quy ước văn hóa thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa để triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung này trong các buổi họp dân tại thôn, tổ dân phố gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

        - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động dịch vụ văn hóa gây tiếng ôn trên địa bàn.

        - Nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị  theo quy định của pháp luật.

          2. Công an thị xã:

        - Chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

        - Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

        3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

        - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện đúng quy định.

        - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

        4. Trung tâm VH,TT&TT thị xã

        Xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền và phản ảnh kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để giáo dục chung cho cộng đồng.

          5.UBND các xã, phường:

        - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp..., đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trong việc tổ chức đám, tiệc tại gia đình, không sử dụng các dàn âm thanh gây tiếng ồn vượt quá mức quy định của Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn.

        - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan của thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng về tiếng ồn, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

        - Tổ chức kiểm tra, giám sát, vận đông người dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, hạn chế tình trạng hát nhạc karaoke hoặc mở nhạc với âm lượng lớn từ các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các đối tượng bán hàng rong, hát dạo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên.

        UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6