Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp soát xét công tác GPMB Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và một số dự án trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 16/07/2019

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức phiên họp soát xét vướng mắc trong công tác GPMB Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và một số dự án trên địa bàn thị xã, phiên họp do đồng chí Nguyễn Đắc Tập -  Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã và Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã: Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Phù, Thủy Tân.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và một số dự án trên địa bàn thị xã và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đắc Tập -  Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

a. Công tác GPBM 49,5ha trong phạm vi Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

- Đối với 05 trường hợp chưa chi dời lăng, mộ: Giao TTPTQĐ thông báo, vận động các hộ gia đình tổ chức di dời và bàn giao mặt bằng; Thông báo với các địa phương tổ chức di dời mộ vô chủ theo quy định.

- Việc xác nhận diện tích đất sử dụng, nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Yêu cầu UBND phường Phú Bài khẩn trương xác nhận để hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Việc giải quyết tranh chấp giữa ông Đỗ  Duy Cường và ông Nguyễn An: TTPTQĐ chủ trì, phối hợp UBND phường Phú Bài làm việc với các hộ gia đình để giải quyết tranh chấp, nếu các hộ không thống nhất thì hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết và thông báo gửi tiền bồi thường, hỗ trợ tại Ngân hàng.

- Trường hợp bố trí tái định cư của ông Tô Văn Toản: phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với TTPTQĐ nghiên cứu quy định pháp lý, đối chiếu với các quy định pháp luật tham mưu, đề xuất hướng giải quyết. Nếu đủ điều kiện thì xem xét bố trí tái định cư nhưng đề xuất giá đất theo giá thị trường.

b. Hạng mục khu vực chuyển đến Đại đội phòng không C594

Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp phòng TN&MT,TTPQĐ và UBND phường Thủy Lương căn cứ hiện trạng tài sản Doanh nghiệp Thanh Hiền đang sử dụng đối chiếu với các quy định của pháp luật, thống nhất hạng mục giữa các cơ quan chuyên môn, Tổ chuyên viên giúp việc HĐBT, dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để xác định hạng mục bồi thường; Công bố phương án bồi thường, hỗ trợ với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiền, trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 19/7/2019.

2. Việc rà soát hồ sơ các hộ gia đình tại khu vực Trầm Bơi, Trầm Hồ thuộc Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đã cấp GCNQSD đất cho Cảng vụ Hàng không Miền Trung

- Đối với các kiến nghị đề nghị hỗ trợ công khai hoang: Giao TTPQĐ chủ trì, phối hợp phòng TN&MT, UBND các xã, phường: Thủy Tân, Phú Bài rà soát hồ sơ đo đạc ruộng đất theo Hồ sơ 299 để có báo cáo cụ thể.

- Đối với các trường hợp có đơn kiến nghị trong phạm vi GPMB 45,9 ha: Yêu cầu TTPTQĐ tham mưu UBND thị xã trả lời đơn cho các hộ gia đình theo quy định.

3. Dự án Đường Quang Trung, giai đoạn 1 (đợt 2)

- Đối với các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ: Yêu cầu phòng TN&MT trình UBND thị xã phê duyệt để chi trả bồi thường cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng theo quy định.

- Việc hỗ trợ đất san lấp: TTPTQĐ thị xã chủ trì lập phương án, nộp phòng chức năng thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt giá trị đất san lấp; Tổ chức san lấp, cắm mốc, phân lô 04 trường hợp bố trí tái định cư dọc đường Quang Trung.

- Trường hợp tái định cư của ông Nguyễn Cháu (do ông Nguyễn Lương Ngọc đại điện): Giao UBND phường Phú Bài tiến hành kiểm tra, báo cáo UBND thị xã trước ngày 19/7/2019.

4. Đường gom 3-4 Cụm công nghiệp Thủy Phương

TTPTQĐ thị xã chủ trì, phối hợp UBND phường Thủy Phương làm việc với 02 hộ gia đình được bố trí tái định cư để vận động hộ gia đình nhận đất tái định cư, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và cam kết với các hộ sẽ tổ chức thi công hệ thống cấp điện, nước trong thời gian sớm nhất.

UBND thị xã yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 14