Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc tổ chức sơ kết Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh”
Ngày cập nhật 20/06/2019

     Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật Xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh – Sạch – Sáng” trên địa bàn thị xã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị và nhân dân quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. Nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm còn tồn tại, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn quan tâm thực hiện công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” của địa phương, đơn vị cụ thể như sau:

     1.  Xây dựng báo cáo sơ kết công tác thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” tại địa phương, đơn vị gửi về cơ quan UBND thị xã (qua Thị Đoàn Hương Thủy) trước ngày 21/6/2019; trong đó đánh giá cụ thể các nội dung như:

     - Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

     - Công tác tuyên truyền nội dung Đề án đến với nhân dân

     - Công tác thực hiện các hoạt động ra quân: (yêu cầu báo cáo rõ số liệu)

     - Công tác thông tin, báo cáo lên cấp trên

     - Các mô hình, giải pháp tiêu biểu

     - Hạn chế, tồn tại

     - Kiến nghị, đề xuất

     2. Ủy ban nhân dân các xã, phường bên cạnh việc báo cáo công tác thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” trong 6 tháng đầu năm cần tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” trước ngày 25/6/2019 nhằm đánh giá nghiêm túc những mặt đã đạt được và những hạn chế cần quyết liệt khắc phục, đảm bảo Đề án mang lại hiệu quả thực tế tại địa phương.  

     3. Thị đoàn Hương Thủy xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” trên địa bàn thị xã và phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” trên địa bàn thị xã.

     Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5