Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Đắc Tập tại phiên họp rà soát công tác BT, HT&TĐC dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 03/06/2019

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, đồng chí Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, TN&MT, TC-KH, QLĐT, TTPTQĐ, QLDA ĐTXD khu vực thị xã và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường:  Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Lương.

Sau khi đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã trình bày báo cáo về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận các nội dung sau:

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Hàng Không thực hiện Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đúng thời hạn đã cam kết với UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng.

- Đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường: TTPTQĐ thị xã tiếp tục làm việc với các hộ dân để vận động các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

- Đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời lăng, mộ: Yêu cầu UBND các xã, phường: Thủy Tân, Thủy Phù, Phú Bài chủ động thông báo cho các hộ ảnh hưởng trên địa bàn khẩn trương di dời mồ mã theo quy định, đảm bảo chậm nhất đến ngày 02/6/2019 phải di dời xong; TTPTQĐ thị xã tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

- Đối với các trường hợp lăng, mộ vô chủ kiểm kê thiếu: TTPTQĐ thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác minh, trình phòng TN&MT thẩm định, UBND thị xã phê duyệt bổ sung.

- Trường hợp giao đất cho hộ gia đình ông Đỗ Duy Cường: phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ các quy dịnh pháp luật, đối chiếu các trường hợp tương tự đã giao đất của các dự án để rà soát, tính toán giá đất tái định cư, báo cáo UBND thị xã trước ngày 02/6/2019.

- Trường hợp giao đất ông Tô Toản, xã Thủy Phù: TTPTQĐ thị xã căn cứ các quy định pháp luật, báo cáo UBND thị xã để xem xét, chỉ đạo.

- Trường hợp di dời lăng, mộ hộ gia đình ông Phạm Văn Lệch: TTPTQĐ thị xã chủ trì, phối hợp với UBND xã Thủy Phù làm việc với hộ gia đình, nghiên cứu các quy định bố trí diện tích phù hợp để hộ gia đình di dời và xây dựng lại.

2. Hạng mục chuyển đến Đại đội phòng không C594

Đối với kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiền: Giao trách nhiệm cho Giám đốc TTPTQĐ chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng: TC-KH, TN&MT, QLĐT và Chủ tịch UBND phường Thủy Lương căn cứ quy định pháp luật, các văn bản  hiện hành và đối chiếu hiện trạng thực tế Doanh nghiệp đang sử dụng để xây dựng phương án bồi thường (có thể xây dựng nhiều phương án), báo cáo UBND thị xã trước ngày 02/6/2019.

3. Một số nội dung khác

Hiện nay, trên địa bàn thị xã, một số công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã làm chủ đầu tư đã khởi công xây dựng, nhưng tiến độ thực hiện chậm, như dự án: Đường phân luồng công nhân ra vào Khu công nghiệp Phú Bài; Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Sơn…, UBND thị xã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng khu vực thị xã có kế hoạch xây dựng cụ thể đối với các dự án đang triển khai, thời gian hoàn thành, vướng mắc… báo cáo UBND thị xã trước ngày 07/6/2019 để xem xét, chỉ đạo.

UBND thị xã thông báo các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9