Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đôn đốc và yêu cầu báo cáo tình hình Tiếp công dân, giải quyết đơn thư
Ngày cập nhật 20/05/2019

Để tăng cường công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong lĩnh vực xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm 2019.Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã:

- Soát xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn các xã, phường theo quy định.

- Tổng hợp số liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 tại địa phương theo Đề cương hướng dẫn kèm theo(số liệu tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/4/2019).

Thời hạn gửi báo cáo về UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã) chậm nhất trước ngày 15/5/2019 (đồng thời gửi văn bản điện tử qua địa chỉ hộp thư điện tử: thanhtra.huongthuy@thuathienhue.gov.vn).

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3