Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Đắc Tập tại phiên làm việc rà soát các tiêu chí xây dựng xã Thủy Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngày cập nhật 17/05/2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức phiên làm việc rà soát các tiêu chí xây dựng xã Thủy Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  TC-KH, Công an, TN&MT, QLĐT, LĐ-TB&XH, Văn phòng HĐND&UBND, Kinh tế, GD-ĐT.

Cùng tham dự phiên làm việc còn có các đồng chí trong Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức liên quan, Hiệu trưởng các trường học, Bí thư Chi bộ và Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã Thủy Tân.

Sau khi nghe đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã Thủy Tân báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận các nội dung sau:

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2018-2020 thì xã nông thôn mới nâng cao phải đáp ứng trên các lĩnh vực sau:

+ Hạ tầng Kinh tế - Xã hội;

+ Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân;

+ Giáo dục - Y tế - Văn hóa;

+ Cảnh quan - Môi trường;

+ Quốc phòng, an ninh - Hành chính công.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Thủy Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, UBND yêu cầu:

- UBND xã Thủy Tân xây dựng kế hoạch chi tiết trước ngày 30/5/2019 trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định (qua phòng Kinh tế thị xã), trình UBND thị xã phê duyệt; Phân công trách nhiệm từng bộ phận, cán bộ nội dung các công việc cần triển khai, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của thị xã để tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; Các tuyến đường kiệt, thôn, xóm cần đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thì vận động nhân dân xây dựng bằng hính thức xã hội hóa; Lựa chọn một số thôn, hộ dân tiêu biểu để xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu…

- Đề nghị các phòng, ban, đơn vị: Công an, Chi cục Thống kê, TN&MT, TC-KH, QLĐT, LĐ-TB&XH, VH-TT, Kinh tế, GĐ-ĐT, Y tế và các cơ quan chuyên môn trực thuộc thị xã tích cực phối hợp với UBND xã Thủy Tân, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí theo định mức quy định;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên quan đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị… các đơn vị trường học báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/5/2019 để xem xét bổ sung ngân sách đầu tư.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ xi măng hàng năm để bổ sung cho xã Thủy Tân, nhằm sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông nội đồng, các tuyến đường kiệt các thôn, xóm; Nghiên cứu các quy định để xem xét hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa thôn Tô Đà 1..

- Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án phân loại rác thải tại nguồn, báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/6/2019.

- Phòng Kinh tế thị xã tích cực hướng dẫn các HTX trên địa bàn xã định hướng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất; Tranh thủ các nguồn vốn về thủy lợi cấp tỉnh để đề xuất xây dựng hệ thống đê bao sông Đại Giang nhằm bảo đảm cao trình chống ngập cho khu vực Bàu Côi, xã Thủy Tân; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Kế hoạch, trình UBND thị xã phê duyệt; Xây dựng Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trên địa bàn thị xã, phân công nhiệm vụ từng đơn vị thực hiện; Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp nhu cầu, kế hoạch đầu tư các công trình, dự án (của 03 xã: Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Tân) báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp giữa năm 2019.

- Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tăng cường vận động nhân dân; Chỉ đạo các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn thường xuyên tổ chức họp dân để triển khai chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

UBND thị xã thông báo các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 11