Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Rà soát hồ sơ của các hộ gia đình tại khu vực Trầm Bơi, Trầm Hồ khi Nhà nước để thực hiện dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 14/05/2019

UBND thị xã Hương Thủy nhận được ý kiến phản ảnh của người dân về việc đề nghị xem xét hỗ trợ công khai hoang phục hóa đất đai tại khu vực Trầm Bơi và Trầm Hồ nằm trong phạm vi ảnh hưởng thực hiện dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cảng vụ hàng không miền Trung trước đây. Để có cơ sở xem xét giải quyết, UBND thị xã giao trách nhiệm:           

- UBND xã Thủy Tân, UBND phường Phú Bài chủ động rà soát các hồ sơ liên quan đến quản lý sử dụng đất và có báo cáo cụ thể số hộ, diện tích của từng hộ đã thực hiện khai hoang trước đây tại khu vực Trầm Bơi, Trầm Hồ đối với khu vực thuộc dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và khu vực đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cảng vụ hàng không miền Trung trước đây thuộc phường Phú Bài và xã Thủy Tân (báo cáo gửi về UBND thị xã trước ngày 24/5/2019 qua Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để tổng hợp).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã rà soát tình hình sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình nằm trong khu vực Trầm Bơi, Trầm Hồ và có báo cáo cụ thể để UBND thị xã xem xét giải quyết (báo cáo gửi về UBND thị xã trước ngày 24/5/2019).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã:

+ Rà soát chính sách bồi thường và tổng hợp tình hình báo cáo UBND thị xã (trước ngày 05/6/2019).

+ Phối hợp với Phòng: TC-KH, TN&MT, Văn phòng HĐND&UBND thị xã rà soát việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng Sân bay trước đây, hoàn thành trước ngày 30/5/2019)

UBND thị xã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân, UBND phường Phú Bài khẩn trương triển khai thực hiện/.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 8