Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019
Ngày cập nhật 06/05/2019

Thực hiện Công văn số 2099/UBND-NN của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1.  Các cơ quan, đoàn thể trong thị xã, UBND các phường, xã tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm, với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền, học sinh và các từng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh, kết hợp với việc thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh”. Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh cộng đồng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình,...) treo biểu ngữ, áp phích với mục tiêu, nội dung về cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường ở địa phương.

3. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, học sinh, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch, cấp nước an toàn và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ,...

4. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

5. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Thời gian phát động từ ngày 15/4 đến 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2019) và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ 30/4 và 01/5/2019 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Yêu cầu các cơ quan, đoàn thể trong thị xã, UBND các phường, xã có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) trước ngày 10 tháng 6 năm 2019. Chủ đề và các thông điệp hưởng ứng tuần lễ được gửi kèm theo./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4