Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp rà soát công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA ĐTXD khu vực, Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường (trừ UBND xã Dương Hòa và Phú Sơn).                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo tình hình thu tiền sử dụng trên địa bàn và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

Tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã tính đến ngày 26/3/2019 là 122,92 tỷ đồng, đạt 61,46%KH. Một số địa phương đạt kết quả cao như xã Thủy Bằng là 8,288 tỷ đồng, đạt 138,11%KH; phường Thủy Dương là 88,298 tỷ đồng, đạt 76,12%KH; phường Thủy Phương là 8,711 tỷ đồng, đạt 67%KH và xã Thủy Thanh là 9,868 tỷ đồng, đạt 54,82%KH… Để đẩy nhanh tiến độ thu, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND thị xã đã giao, UBND thị xã yêu cầu:

1. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị căn cứ theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thị xã về Thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2019 để thực hiện.

2. Đối với 08 lô đất còn lại theo Thông báo kết luận số 01/TB-HĐND ngày 06/3/2017 của HĐND thị xã: Đề nghị UBND các xã, phường (Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Dương) rà soát lại để tiếp tục bổ sung vào Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019. Trường hợp không tổ chức đấu giá được, đề nghị UBND các xã, phường phải có báo cáo và đề xuất phương án cụ thể báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/4/2019.

3. Đối với các khu dân cư có đầu tư HTKT:

- Đề nghị UBND các xã, phường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hạ tầng để đưa vào đấu giá. Đồng thời, lập thủ tục thu hồi đất, phê duyệt bản vẽ phân lô và đề xuất giá đất cụ thể gửi các ngành thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt.

- Đối với khu HTKT Khu dân cư Tổ 14, phường Thủy Phương: Đề nghị UBND phường phối hợp với Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã tích cực vận động hộ gia đình bà Trang bàn giao mặt bằng (lưu ý có biên bản bàn giao cụ thể).

- Đối với Khu dân cư Phù Nam - Quang Trung giai đoạn 2: Đề nghị Trung tâm PTQĐ và Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã chuẩn bị hồ sơ cụ thể đối với trường hợp vướng mắc GPMB hộ gia đình ông Dương để UBND thị xã tổ chức đối thoại.

4. Đối với các khu đất xen ghép: UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức rà soát quỹ đất xen ghép để đưa vào đấu giá trong năm 2019.

UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5