Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp rà soát công tác BT, HT&TĐC Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 29/03/2019

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: UBMTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo, TN&MT; TC-KH; QLĐT; Văn phòng HĐND&UBND; Trung tâm PTQĐ; Ban QLDA ĐTXD KV thị xã; Cảng vụ Hàng không Quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Thủy Phù, Thủy Tân, Phú Bài, Thủy Lương.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận các nội dung sau:

Để tiếp tục thực hiện tốt công việc, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện Dự án theo yêu cầu của UBND tỉnh; trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối kết hợp, thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các tình huống, sự việc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể:

1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Đối với các trường hợp chưa phê duyệt giá trị bồi thường: TTPTQĐ thị xã khẩn trương trình Phương án phê duyệt giá trị bồi thường để phòng TN&MT thẩm định, UBND thị xã phê duyệt trước ngày 01/4/2019. Yêu cầu UBND phường Phú Bài tiếp tục làm việc, vận động hộ gia đình thu hoạch phần cây cối để bàn giao mặt bằng.

- Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ: Đề nghị UBND phường Phú Bài, xã Thủy Tân, xã Thủy Phù tiếp tục đôn đốc, vận động nhân dân hoàn toàn việc thu hoạch cây cối, di dời nhà cửa đảm bảo đến ngày 30/3/2019 thực hiện xong và chậm nhất đến ngày 30/4/2019 hoàn thành di dời lăng, mộ. Trường hợp cây nhỏ các hộ không thu hoạch, yêu cầu các địa phương ký cam kết với các hộ ảnh hưởng, thuê đơn vị thu gom, xử lý cây cối, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch 100% trước ngày 30/3/2019.

- UBND các phường: Phú Bài, Thủy Tân tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường lăng, mộ. Trường hợp vướng mắc thì chủ động mời các ngành liên quan để đối thoại với người dân.

- UBND phường Phú Bài tiếp tục làm việc với 2 hộ trồng cây, nuôi cá trong phạm vi đất do Cảng vụ Hàng không Phú Bài đang quản lý, vận động các hộ dân thu hoạch, bàn giao mặt bằng, phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trong công việc thăm dò, khảo sát địa chất theo quy định; TTPTQĐ thị xã tham mưu văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo cho 02 hộ dân.

2. Đối với Tiểu dự án Khu vực chuyển đến của Đại đội phòng không C594 tại phường Thủy Lương

TTPTQĐ thị xã thông báo các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng của Dự án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; Thuê đơn vị tư vấn tính toán chi phí di dời thiết bị, máy móc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp; Tham mưu UBND thị xã văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về mức hỗ trợ 100% đối với các công trình xây dựng, nhà xưởng của các Doanh nghiệp; UBND phường Thủy Lương vận động các hộ gia đình ảnh hưởng di dời tài sản, bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2019.

3. Khu nghĩa trang xã Thủy Phù

- Trung tâm PTQĐ chuẩn bị số lượng lô mộ tổ, khai canh có diện tích lớn cần di dời; Rà soát những trường hợp đã đăng ký di dời vào Khu Nghĩa trang xã Thủy Phù để có kế hoạch sắp xếp phù hợp.

- Ban QLDA ĐTXD KV chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện phần san lấp, cắm mốc phân lô đảm bảo tiến độ đến ngày 30/3/2019 phải có quỹ đất để bàn giao thực địa cho người dân di dời 700 ngôi mộ; đến ngày 10/4/2019 tiếp tục bàn giao để di dời các ngôi mộ còn lại. Đồng thời, trong thời gian thi công chưa hoàn thành, Ban QLDA ĐTXD KV thị xã, UBND xã Thủy Phù tích cực phối hợp với đơn vị thi công quản lý, hướng dẫn người dân chôn cất mồ mã cải táng đúng nơi quy định.

- Yêu cầu UBND xã Thủy Phù phối hợp phòng Quản lý đô thị và cung cấp hồ sơ, diện tích, số lô tại khu nghĩa trang xen cư xã Thủy Phù để TTPTQĐ có cơ sở sắp xếp, bố trí các trường hợp lăng bị ảnh hưởng di dời đến khu vực này.

- TTPTQĐ chủ trì, phối hợp với UBND xã Thủy Phù khẩn trương rà soát kiểm kê, áp giá số lăng, mộ trong quá trình thi công phát hiện; UBND xã Thủy Phù rà soát, vận động các hộ tổ chức di dời.

Ngoài ra, đề nghị UBMTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền và đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, ý thức và chấp hành chủ trương của nhà nước.

UBND thị xã thông báo các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3