Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường phục vụ Đề án “Ngày chủ nhật xanh”.
Ngày cập nhật 28/03/2019

Thời gian qua, Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” đã được hưởng ứng triển khai rộng khắp từ thành thị đến nông thôn tạo ra sự đồng thuận lớn trong xã hội. Với mục tiêu huy động cá nhân, tổ chức tham gia phản ánh các vấn đề bất cập về công tác vệ sinh môi trường thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả Đề án. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm thưc hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/12/2018 về việc quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường, các đơn vị chưa tham gia vào vận hành hệ thống đề nghị khẩn trương đăng ký danh sách nhân sự về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để được tập huấn vận hành.

2. Thông tin và kết quả phản ánh của cá nhân, tổ chức sẽ được công khai trên cổng tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn. Vì vậy, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý.

3.  Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thường xuyên cập nhật thông tin và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua hộp thư điện tử công vụ. Vì vậy, đề nghị các đơn vị thường xuyên truy cập vào hệ thống để nắm bắt thông tin kịp thời.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Bà: Lê Thị Minh Trang - Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; Điện thoại: 0398.340.669; Email: ltmtrang.stttt@thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3