Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện các quy định mới về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 22/03/2019

        Thời gian qua, một số địa phương, đơn vị trong quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới chưa quan tâm đến công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; một số trường hợp sửa chữa, xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến di tích. Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau:

  1. Trong quá trình quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới phải quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, cảnh quan môi trường di tích, lưu ý các công trình xây dựng có ảnh hưởng tới di tích.
  2. Khi thực hiện các dự án tu bổ, phục hồi di tích phải thực hiện theo Luật Di sản và Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm năm 2012) và đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.
  • Thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5