Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2020
Ngày cập nhật 22/03/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 12/SKHCN-QLKH ngày 07/01/2019 về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2020.

Để xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách năm 2020; để Sở Khoa học và Công nghệ có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2020 theo quy trình, UBND thị xã đề nghị các phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể của thị xã đăng ký đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN (gồm: đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dự án khoa học và công nghệ; dự án sản xuất- thử nghiệm…) cấp tỉnh năm 2020 (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm).

Định hướng các nhiệm vụ được ưu tiên lựa chọn: Nhiệm vụ có kết quả làm luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; phục vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng ứng dụng vào sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước; nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng; công nghệ vật liệu mới; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn gen có giá trị (quỹ gen); ứng dụng công nghệ cao trong y dược; công nghệ bảo tồn di sản mang thương hiệu Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6