Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019
Ngày cập nhật 21/03/2019

Trong những năm qua, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi hàng năm trên địa bàn thị xã đã đi vào nề nếp, đặc biệt là công tác tuyên truền, giáo dục, đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, từng bước nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, sức khỏe. Để chuẩn bị cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020; đồng thời, thực hiện tốt công tác đăng ký theo Luật nghĩa vụ quân sự; UBND thị xã yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, các ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ Quân sự trong nhân dân nhất là tầng lớp thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mọi người hiểu rõ Luật nghĩa vụ Quân sự; triển khai thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nam công dân đủ 17 tuổi trong năm và phúc tra đăng ký bổ sung nam công dân từ 18-27 tuổi chưa đăng ký lần đầu để bảo đảm nguồn nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiến hành lập danh sách tổ chức đăng ký thanh niên độ tuổi 17 và quản lý tình hình sức khỏe của nam công dân đủ 17 tuổi với các yêu cầu:

- Tổ chức đăng ký hết số lượng nam công dân đủ 17 tuổi và rà soát kết luận cụ thể những sai sót trong công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Đối với trạm Y tế các phường, xã xác nhận tiền sử vào phiếu tự khai của nam công dân đủ 17 tuổi phải hết sức chặt chẽ, bảo đảm theo quy định.

- Tại các địa điểm đăng ký phải tổ chức trang trọng (có băng, cờ, khẩu hiệu, loa đài…).

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục với các biện pháp xử lý hành chính đối với thanh niên vi phạm  (trốn, chống, không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự) theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

3. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ động viên gia đình có quân nhân tại ngũ, gia đình có thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh những thanh niên chống lệnh nghĩa vụ quân sự theo quy định.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức đăng ký cho thanh niên đủ 17 tuổi tại UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị bảo đảm theo quy định.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4