Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 21/03/2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Trương Đức Tú - PCT HĐND thị xã, Nguyễn Đắc Tập - PCT UBND thị xã, Trần Tấn Quốc - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Dương Thị Kim Tú - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, TN&MT, TC-KH, QLĐT, TTPTQĐ, QLDA ĐTXD khu vực thị xã, Cảng vụ Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường: Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Lương. Sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã trình bày báo cáo về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận các nội dung sau:

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Hàng Không thực hiện Dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, yêu cầu UBND các xã, phường: Thủy Phù, Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Tân tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hộ khẩn trương thu gom cây cối, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sạch. - Đối với trường hợp tranh chấp đất: UBND phường Phú Bài làm việc với các hộ gia đình liên quan, căn cứ quy định pháp luật để xử lý dứt điểm, báo cáo phòng TN&MT thị xã thẩm định điều kiện bồi thường về đất, trình UBND thị xã phê duyệt. - Đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường tài sản: UBND xã Thủy Phù chủ trì, phối hợp với TTPTQĐ thị xã làm việc với các hộ dân để giải quyết tranh chấp thừa kế và cử người đại diện theo pháp luật nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; Yêu cầu các hộ cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 18/3/2019. - Đối với 52 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường lăng, mộ: Yêu cầu TTPTQĐ thị xã chủ trì, soát xét từng trường hợp cụ thể để làm rõ nguyên nhân (liên quan đến đơn giá bồi thường, vị trí di dời,…), báo cáo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo.

2. Dự án Nghĩa trang xã Thủy Phù - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Khu Nghĩa trang xã Thủy Phù (thời gian, công việc thực hiện,…) và phối hợp công việc với các đơn vị liên quan để triển khai Dự án, đảm bảo thời gian quy định, báo cáo UBND thị xã trước ngày 18/3/2019. - UBND xã Thủy Phù chủ trì và phối hợp với phòng TN&MT làm việc với hộ ông Nguyễn Khuôn, tham mưu văn bản trả lời đơn cho công dân; Cung cấp địa điểm đổ đất dôi dư và giám sát việc vận chuyển đất ra khỏi khu vực quy định; Chủ động rà soát quỹ đất, xây dựng phương án đổi đất lâm nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng; Tăng cường vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án thống nhất nhận tiền bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng. - Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, bản vẽ phần diện tích đã GPMB sạch để làm cơ sở giao lại cho các hộ dân di dời lăng, mộ trong thời gian tới.

3. Những nội dung khác - Việc quản lý quỹ đất đã được Cấp GCNQSD đất: Đề nghị Cảng vụ hàng không Quốc tế Phú Bài có văn bản phản hồi về UBND thị xã tình hình, diện tích các hộ trồng cây lấn chiếm trong phạm vi diện tích do Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài quản lý trước ngày 18/3/2019 để UBND thị xã có cơ sở báo cáo UBND tỉnh; UBND phường Phú Bài chủ trì, phối hợp Cảng vụ hàng không Quốc tế Phú Bài làm việc với các hộ dân lấn chiếm để thông báo thu gom tài sản, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai Dự án. - Đối với 02 doanh nghiệp có đơn kiến nghị tại Khu vực chuyển đến Đại đội phòng không C594: Yêu cầu phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lại các hạng mục bồi thường để đối thoại, vận động với các doanh nghiệp. - Công tác GPMB dự án Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài phải đảm bảo hoàn thành tất cả các công việc liên quan trước ngày 20/3/2019

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3