Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Đắc Tập tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày cập nhật 05/07/2019

Ngày 05/5/2019, đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019.  Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp thị xã, tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo UBND các xã, phường và các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Văn Hòa - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh và các ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp thị xã, tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn thị xã thực hiện công tác đóng quỹ theo đúng quy định qua tài khoản của UBND thị xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã, thời gian nộp hoàn thành trước ngày 20/7/2019.

2. Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã chịu trách nhiệm mở và thông báo cho các đơn vị số tài khoản của UBND thị xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã để thu, nộp Quỹ trên địa bàn thị xã; Tham mưu UBND thị xã giao chỉ tiêu thu quỹ PCTT cho các địa phương; tổng hợp báo cáo và chuyển toàn bộ kinh phí vào tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định.

3. UBND các xã, phường tổ chức triển khai kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai cho nhân dân được biết và thực hiện thu quỹ đối với người lao động khi có quyết định giao chỉ tiêu của UBND thị xã.

4. Các công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện nộp quỹ PCTT vào tài khoản của Ủy ban nhân dân thị xã (Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng).

5. Chi cục Thuế thị xã có trách nhiệm phối hợp UBND thị xã để đôn đốc các công ty, doanh nghiệp thu nộp Quỹ năm 2019 và cung cấp các thông tin về tài sản, lao động trong các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thuế phục vụ công tác giao chỉ tiêu thu quỹ. 

UBND thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường và các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5