Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 28/05/2019

Hiện nay, Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 8/12 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch và hạn chế lây lan dịch bệnh, UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

 - Lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể thị xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tại các địa phương tăng cường vận động các hộ chăn nuôi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt nguyên tắc “5 không” để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản (thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 của UBND thị xã Hương Thủy) căn cứ phân công trách nhiệm tại Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 25/3/2019 của BCĐ Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản thị xã để trực tiếp nắm bắt tình hình, giám sát và chỉ đạo công tác phòng chống, xử lý dịch bệnh tại các địa phương.

- UBND các xã, phường: Chủ động lực lượng, phương tiện xử lý khi phát sinh dịch; Tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; tuyên truyền về nguy cơ bùng phát bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, môi trường nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng; Thông báo các tổ chức, các hộ chăn nuôi lợn cần báo ngay cho chính quyền địa phương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi; Các giải pháp phải được triển khai đồng bộ trên nguyên tắc không dấu dịch, không dấu bệnh; UBND các xã, phường chủ động chuẩn bị địa điểm chôn lấp khi có dịch. Riêng các xã Thủy Thanh, Thủy Vân nếu lợn chết số lượng lớn thì liên hệ Công ty Môi trường công trình đô thị tỉnh bố trí địa điểm chôn lấp.

- Đối với các xã, phường có dịch (Thủy Thanh, Thủy Tân, Phú Bài): Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp các cơ quan chuyên môn để xử lý chôn lấp; Bố trí địa điểm chôn lấp phù hợp và cắm biển cảnh báo vùng chôn lấp lợn dịch; Tổ chức các điểm chốt chặn, đặc biệt là các tuyến đường chính vào khu dân cư; Công khai mức hỗ trợ và hướng dẫn hộ gia đình thủ tục kê khai, tổng hợp, báo cáo UBND thị xã (qua phòng Kinh tế và TT Dịch vụ nông nghiệp).

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn các địa phương chôn lấp lợn dịch và thực hiện các điểm chốt chặn theo quy định; Tăng cường giáp sát hoạt động giết mổ lại các lò mổ trên địa bàn thị xã; Báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh về UBND thị xã.

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã thường xuyên phát các bản tin về tình hình dịch bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi và cách phòng chống nguy cơ lây nhiễm bệnh và mức hỗ trợ của nhà nước trên hệ thống truyền thanh thị xã.

- Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 3: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Cân đối ngân sách, hỗ trợ các địa phương kinh phí phòng chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7