Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Ngày cập nhật 28/05/2019

Thực hiện Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" trong đơn vị, địa phương ban hành trước ngày 31/5/2019 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tài nguyên & Môi trường trước ngày 15 hàng tháng, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

          Tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết sử dụng sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

          2. Trước mắt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy); không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.

          UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào tại đơn vị mình./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5