Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Công văn số 2477/UBND-TH  ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương (dự kiến từ 08/5-18/5/2019); Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:

Đề nghị các phòng, ban và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức rà soát, báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ 2019 và các kiến nghị, đề xuất; báo cáo gửi UBND thị xã trước ngày 14/5/2019.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 11