Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Thủy Tân
Ngày cập nhật 04/11/2019

Sáng ngày 03/11 tại hội trường UBND xã. UBND xã Thủy Tân phối hợp với Cục Văn Hóa cơ sở thuộc Bộ Văn Hóa đã tổ chức buổi tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến dự và phát biểu tại buổi tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng nếp sống Văn Hóa, Cục Văn Hóa cơ sở; Đậu Thị Hà, Phó chủ tịch HĐND xã; Phạm Văn Vẽ, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Lương Thị Nha, Phó chủ tịch UBND xã cùng các vị tộc trưởng đại diện các dòng họ trên địa bàn xã.

Theo đó, Buổi tập huấn đã đưa ra các tiêu chí được quy định tại bản quy ước của dòng họ, đó là: xây dựng dòng họ văn hóa, bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội; gương mẫu việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, không có bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… 

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Lương Thị Nha Phó chủ tịch UBND xã cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tối đa vai trò, uy tín của Ban điều hành dòng họ trong việc xậy dựng dòng họ văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã nhà.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua địa phương đã tiến hành nhân rộng mô hình và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi và kiềm chế các hủ tục lạc hậu; gương mẫu việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh trong các dòng họ...

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4