Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND thị xã làm việc với xã Thủy Tân về tình hình KT- XH năm 2019, Kế hoạch năm 2020
Ngày cập nhật 20/09/2019

Thực hiện Công văn số 958/UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thủy về tình hình KT- XH các xã, phường

Ngày 18 tháng 9 năm 2019 UBND thị xã Hương Thủy  làm việc với xã Thủy Tân về tình hình Kinh tế -Xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội  năm 2020

Về dự và chủ trì buổi làm việc có: Đ/c: Lê Ngọc Sơn PBT Thị ủy - CT.UBND thị xã chủ trì  Đ/c: Văn Viết Cảm PCT.HĐND thị xã,  Đ/c: Nguyễn Đắc Tập PCT.UBND thị xã

Cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn của thị xã, lãnh đạo xã Thủy Tân và các ban ngành đoàn thể liên quan làm việc về tình hình Kinh tế -Xã hội 8 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2020 của xã Thủy Tân.

Đ/c Lê Ngọc sơn PBT Thị ủy-CT.UBND thị xã chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND xã Thủy Tân đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cụ thể: Giá trị sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp đạt 84,21%KH, trong đó: tổng sản lượng lương thực có hạt 3.791,3 tấn đạt 100,24% KH, năng suất lúa bình quân 61,15 tạ/ha đạt 101,91%; giá trị sản xuất ngành CN-TTCN-XD đạt 86,18% KH; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 84,03% KH; tổng thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm đạt 45,82%DT; giải quyết việc làm cho 84/100 lao động, đạt 84% KH, xuất khẩu lao động 6/8 người đạt 75% KH; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 14,47%/15% giảm 0,53%.

Năm 2020, mục tiêu đặt ra của xã Thủy Tân là đẩy mạnh phát triển kinh tế; chú trọng  xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện là tốc độ tăng giá trị sản xuất 10%; tổng sản lượng lương thực có hạt 3782 tấn; thu ngân sách 7.730.800.000 triệu đồng ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,99%; tạo việc làm mới cho 100 lao động; xuất khẩu 8 lao động;100% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị xã đã đánh giá cao những nổ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo xã Thủy Tân trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của địa phương; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND xã Thủy Tân cần tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Trong những tháng còn lại năm 2019, UBND xã tiếp tục thực hiện các giải pháp, huy động nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu còn đạt thấp như thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất.

- Tập trung nghiên cứu định hướng cho người dân phát triển mô hình chăn nuôi theo hình thức trang trại và gia trại để nâng cao hiệu quả kinh tế; nuôi trồng thủy sản theo đúng thời vụ, thay đổi giống cá, kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và sử dụng đất công ích 5%, công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ địa chính trên địa bàn.

- Tiếp tục quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn như nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là công tác đào tạo học sinh giỏi; tăng cường chỉ đạo công tác huy động số trẻ vào nhà trẻ, công tác điều tra phổ cập giáo dục...

- Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, lãnh đạo UBND thị xã đã trả lời và giải thích rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND xã.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm xã cần tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời đối phó khi lụt bão xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Đ/c Nguyễn Tấn Hợp PBT-CT.UBND xã tiếp thu thu ý kiến tham gia các đ/c lãnh đạo Phòng ban chuyên môn của thị xã và Đ/c Lê Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 2