Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HĐND xã Thủy Tân triển khai kỳ họp thứ 8 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 03/07/2019

Ngày 02/7/2019 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Thủy Tân đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Đắc Tập, Ủy viên Thường vụ Thị ủy - Phó chủ tịch UBND thị xã , Đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn; đ/c Dương Văn Anh, phó Ban kinh tế HĐND thị xã; đ/c Đỗ Văn Nhân, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đ/c Lê Thị Thanh Nga, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đ/c Nguyễn Tấn Hợp, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. Tham dự kỳ họp có các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; các đ/c Ủy viên UBND xã; các vị đại biểu HĐND xã, các đ/c Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, đại diện Giám đốc HTX NN, Hiệu trưởng trường TH&THCS, Hiệu trưởng trường Mầm non xã,Trạm y tế và các đ/c cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng, Tư pháp, Địa chính, Văn hóa, Kế toán.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND xã đã bám sát chương trình , kế hoạch đề ra và đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND báo cáo HĐND xã về tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Đậu Thị Hà triển khai cuộc họp

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua các báo cáo của HĐND và các Ban của HĐND xã; các báo cáo của UBND xã và thông báo của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2019. Tại kỳ họp này đã thông qua 05 dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2019;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018;

- Nghị quyết về điều, chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2018

- Nghị quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019;

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết đến các ban, ngành của xã; đôn đốc các tổ đại biểu và đại biển HĐND xã vệ tại khu dân cư nơi mình ứng cử, tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp và triển khai các Nghị quyết của HĐND xã đến cử tri và nhân dân trên toàn xã. Đồng thời Thường trực HĐND xã chỉ đạo phát hành kịp thời các văn bản, nghị quyết của kỳ họp đến các ban, nghành đảm bảo kịp thời đúng quy định.

UBND xã đã kịp thời xay dựng, triển khai kết hoạch KT-XH của xã ngay từ đầu năm và chỉ đạo các ban, nghành xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể thoe nghành, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND xây dựng chương trình công tác năm 2019 để tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nội dung Nghị quyết HĐND xã đã đề ra, và các nhiệm vụ do Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo. 

Lãnh đạo xã báo cáo tại kỳ họp

Lãnh đạo thị xã phát biểu tại kỳ họp

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4