Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2019
Ngày cập nhật 06/06/2019

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY của Bộ nông nghiệp và PTNT ngày 17/02/2016 phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020, Công văn số 585/SNNPTNT-CCCNTY ngày 27/4/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ vắc xin, hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia; Công văn số 145/CCCNTY-QLDB ngày 04/5/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân và triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2018. UBND thị xã triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM đợt I năm 2019 như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng:

Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn thị xã.

2. Thời gian tiêm phòng:

- Tiêm phòng từ 20/4/2019 đến 30/5/2019.

- Tiêm bổ sung cho gia súc mới chưa được tiêm phòng trong đợt chính theo qui trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày sau đó tiêm nhắc lại mũi thứ 3 sau 6 tháng.

3. Đối tượng tiêm phòng:                          

Trâu, bò.

4. Loại vắc xin sử dụng:

- Týp O tiêm phòng cho trâu, bò.

- Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 262/TY-DT ngày 22/02/2016 của Cục Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

5. Số lượng vắc xin phân bổ:

Căn cứ vào số liệu thống kê đàn trâu bò của các phường, xã. UBND thị xã giao chỉ tiêu cụ thể. (kèm theo phụ lục).

6. Tập huấn cho người thực hiện tiêm phòng:

- Tổ chức hội nghị phòng chống dịch LMLM gia súc năm 2019 cấp thị xã, phường, xã.

- Tổ chức tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin đối với người tham gia tiêm phòng nhưng chưa qua tập huấn.

7. Phân phối, vận chuyển vắc xin:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chịu trách nhiệm tiếp nhận vắc xin từ Chi cục và bảo quản, phân phối, vận chuyển vắc xin về các phường, xã.

8. Tổ chức triển khai thực hiện :

a. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản các cấp.

b. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phân công cán bộ chỉ đạo phối hợp UBND các phường, xã để triển khai thực hiện; chỉ đạo Trưởng Ban chăn nuôi thú y cấp xã tham mưu kế hoạch tiêm phòng LMLM đạt kết quả cao.

c. UBND các phường, xã:

- Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y tham mưu kế họach tiêm phòng LMLM, thông báo đến các thôn, tổ dân cư để có sự kết hợp tốt trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở danh sách thống kê gia súc của từng thôn, tổ dân phố, phân công hợp lý cán bộ Thú y được hành nghề phối hợp với các tổ trưởng, thôn trưởng để chịu trách nhiệm tiêm phòng cho từng khu vực dân cư trên địa bàn theo hình thức tập trung để đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian; ghi chép danh sách số gia súc tiêm, số gia súc không tiêm.

- Quá trình tiêm phải theo dõi báo cáo tiến độ hàng ngày cho Ban chỉ đạo; chú ý khâu bảo quản chất lượng vắc xin, tập huấn qui trình kỹ thuật, theo dõi xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm phòng, vô trùng dụng cụ, giám sát liều lượng, lứa tuổi, ghi chép sổ sách và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ cho chủ nuôi.

- Tổ chức tiêm phòng vét cho những hộ chưa tiêm phòng trong vụ đồng thời có kế hoạch tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho gia súc mới lớn, mới nuôi để có nề nếp, ý thức, kỷ cương của chủ nuôi trong phòng chống bệnh LMLM và tạo được được miễn dịch khép kín.

- Cuối vụ tiêm phòng cần có kế hoạch kiên quyết xử lý những hộ không chấp hành chủ trương tiêm phòng.

- Báo cáo kết quả và tình hình tiêm phòng bệnh LMLM về cho UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp).

Nhận được kế hoạch này đề nghị phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt để công tác tiêm phòng vắc xin LMLM đợt I năm 2019 đạt chỉ tiêu và kết quả cao./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 10