Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, đôn đốc và phối hợp đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; thực hiện niêm yết, công khai địa điểm thu, nội dung thu, mức thu, phương thức thu theo quy định.

- Thực hiện mức thu giá dịch vụ nhưng không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Khoản 2, Điều 1 theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức, phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đầy đủ theo lộ trình xây dựng điều chỉnh phương án giá hàng năm,phù hợp theo từng địa bàn.

- Có trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu UBND các xã, phường, đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.                               

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 12