Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xã Thủy Tân tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ Nhật Xanh năm 2019
Ngày cập nhật 20/03/2019

- Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”. Với mục tiêu phát động sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên toàn thị xã tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh. 

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động trong Đề án Ngày Chủ nhật Xanh, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, tăng tần suất tổ chức thực hiện để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống, đặc biệt lô đất trống khu vực dân cư; Kiểm soát chặt chẽ các khu vực, tuyến đường có vấn đề ô nhiễm trên địa bàn xã;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường thông qua Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh”, từng bước xây dựng, chuyển đổi hành vi, tăng tính chủ động thực hiện phong trào bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư;

- Huy động sự tham gia mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội; Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các thôn, tổ dân phố trong việc thực hiện Đề án.

Vào ngày 17 tháng 03 năm 2019 Hội LHPN xã và các thôn tổ chức ra quân làm vệ sinh nhà văn hóa xã và tuyến đường Lương Tân Phù.


Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4