Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Ngày cập nhật 20/06/2019

       Thực hiện Kế hoạch số 906/KH-SVHTT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tuyên truyền, tổ chức  các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1960 -2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

       I. Mục đích yêu cầu

       1. Mục đích

       - Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

       - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cỗ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

       2. Yêu cầu 

      Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày cách Mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực , rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị , chuyên môn của các cấp, các ngành, đoàn thể.

      II. Nội dung các hoạt động:

      1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền:

      - Phòng VH&TT thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/2969 - 02/9/2019);

      - Trung tâm VH,TT&TT thị xã triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trên các tuyến đường, nhất là tập trung tuyến đường quốc lộ 1A, triển khai các hình thức trang trí, cổ động trực quan bằng pano, khẩu hiệu, treo cờ tại khu vực nhà Văn hóa Trung tâm. Xây dựng các chương trình, tiết mục, các chuyên đề tuyên truyền phù hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh thị xã.

      - UBND các xã, phường thông báo nhân dân treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn của đơn vị mình quản lý xây dựng một số cụm pano, câu khẩu hiệu với các nội dung sau:

      * Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

      1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

      2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh!

      3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

      4. Sống, chiến dấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

      5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

      6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

      7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

      2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

      Trung tâm VHTT&TT thị xã, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình văn nghệ với quy mô, hình thức và chủ đề phù hợp. Gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người với dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao vào dịp kỷ niệm.

      3. Hoạt động quản lý nhà nước

      Phòng VH&TT phối hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quãng cáo, cổ động trực quan, các dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

      III. Kinh phí thực hiện

      Các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí đã được cấp trong năm 2019 để triển khai thực hiện.

      Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 11