Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 22/05/2019

Ngày nay, túi ni lông đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Với ưu điểm rẻ, tiện lợi, túi ni lông được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, rác thải từ túi ni lông ảnh hưởng rất lớn và tác động lâu dài tới môi trường và sức khỏe con người. Mặc dù đã có nhiều biện pháp để hạn chế, nhưng thói quen sử dụng túi ni lông đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vẫn chưa được chuyển biến rõ rệt.

Nhằm triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

Thực hiện tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người, từ đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe con người.

Thực hiện có hiệu quả việc hạn chế, hướng đến không sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường tại cơ quan hành chính nhà nước, các trường học, các chợ truyền thống và các cá nhân bán lẽ, hộ gia đình trên địa bàn thị xã.

II. YÊU CẦU

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện Kế hoạch này nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

2. Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và phải đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, tùy thuộc tình hình lựa chọn một địa phương tổ chức sự kiện chính vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm (Ngày tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” hàng năm).

2. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các kênh nhằm tuyên truyền phổ biến tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người:

3. Các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần, sử dụng túi đựng hàng thân thiện với môi trường:

- Không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần; nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy); không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.

- Xây dựng các điển hình tiên tiến của phong trào “không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần”, trước hết tập trung cho các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ

- Khuyến khích sử dụng các sản phẩm bao bì, phương tiện đựng hàng thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông đến từng hộ tiểu thương tại các chợ truyền thống, các tổ chức, cá nhân bán lẻ và các hộ gia đình.

4. Tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại các trường học theo hình thức: thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông cung cấp cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế…

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6